داستان سکینه


داستان سکینه


داستان سکینه


به نام خداوندم عیسی مسیح من سکینه هستم یک مسلمان زاده بودم و توی خانواده تقریبا مذهبی‌ به دنیا اومدم و نماز و روزه و اینها رو اجرا می‌کردم ولی‌ هیچ موقع آرامشی توی زندگیم احساس نمیکردم هرچی‌ که بدست می‌‌آوردم می‌گفتم خدایا پس چی‌ آرامشم پس چی‌شد، آرامشی ندارم من تا اینکه توی یک روز خاص برای مسلمانان یک اتفاقی‌ برای دخترم افتاد که دیگه من کلا خدارو فراموش کردم دیگه هیچ خدای رو نمیتونستم قبول کنم می‌گفتم خدایا من که تو این روز از تو چیز‌های خوب می‌خواستم تو چرا این بالا رو سر دختر من آوردی. 

من دیگه بیخدای رو انتخاب کرده بودم تو مدت ۲ سال، تو این مدت ۲ سال افسرده تر شده بودم تا اینکه شوهرم توسط بشارت داده شد بهش، دین عیسی مسیح رو قبول کرد مسیحیت رو قبول کرد و به منم بشارت داد، باز از ۲ ماه من عیسی مسیح رو توی قلبم احساس کرد و مسیحی‌ شدم و بدن که آمدین ترکیه در کلیسای ۲۲۲ بودم که احساس کردم که خداوند خیلی‌ مهربون تر از اونی که من فکر می‌کردم و آرامش رو توی عیسی مسیح پیدا کردم من بعدش اون حالات افسردگی از من دور شد و آرامش رو به حد کامل احساس کردم تو زندگیم هم تو رابطه با همسرم هم با بچه هم همه چی‌ عالی‌ شده بود و از شما‌ای که این ویدیو رو از شما می‌خوام که یک برام شده قلبتون رو برای عیسی مسیح باز کنید تا بتونید آرامشی رو که من پیدا کردم شاید شما هم بتونید ، امین که شما هم میتونید آرامش رو پیدا خواهید کرد توی زندگیتون.

شما با پر کردن این فرم می توانید با شهادت دهنده این ویدئو در ارتباط باشید و سوال های خود را از ایشان بنمایید


پیام های شما (878)

ارسال پیام

  • سازمان مسیحی ۲۲۲
    • چگونه سازمان بین المللی مسیحی ۲۲۲ آغاز به کار کرد؟ ۲۲۲ در اواخر دهه ۸۰ میلادی آغاز به کار کرد. این زمانی بود که رهبران ارشد کلیسای ایران ، ایران را ترک کردند تا به دعوت خدا برای ایرانیان پراکنده در جهان کلیسا تأسیس کنند و رهبرانی جهت بازگشت به ایران و بازپس گیری زمین برای مسیح تربیت کنند. یکی از اولین میوه های ۲۲۲ در سال ۱۹۹۱ اتفاق افتاد. زمانی که ایرانیان مسیحی در کنفرانسی برای مشارکت ، تعلیم و اینکه از خداوند بشنوند، در دانمارک باهم جمع شدند. از آن زمان به بعد ۲۲۲ در فعالیتهای پیشگامانه به منظور تربیت و تعلیم رهبرانی که می توانند روی قوم ایران در هر سطحی از جامعه تأثیر بگذارند، دخیل بوده است. مضمون مشترک در تمامی خدمات ۲۲۲ توسط آنچه که خدا در ابتدا به رهبران داده الهام گرفته شده است : ” ایران یک روز برای انجیل باز خواهد شد. وظیفه شما کمک به کلیسای ایران و بطور خاص مسیحیان در غربت است تا برای این زمان بازشدن و آمادگی محصول آماده باشند. رهبرانی را تربیت کنید که بتوانند رهبران دیگری را آماده کنند. کارگر برای محصول آماده کنید و مردم را آماده کنید.” در اوایل دهه ۹۰ میلادی رهبران ۲۲۲ متوجه شدند که باید خدمات مختلفی که هرکدام از آنها درگیر آن بودند را تحت یک اسم و رویای مشترک دربیاورند. بعد از دعا و طلبیدن خدا ،آنها احساس کردند که خدا ۲و ۲ و ۲ را در قلبشان می گذارد. آنها کتاب مقدس را جستجو کردند و دوم تیموتائوس باب ۲ آیه ۲ را مطابق با رویای سازمان یافتند : ” و آنچه به شهود بسیار از من شنیدی ، به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند.” و به همین ترتیب خدمات به نام سازمان مسیحی ۲۲۲ نام گرفت. برای اطلاعات بیشتر در مورد آغاز و گذشته سازمان ۲۲۲ لطفا با آدرس ایمیل info@222ministries.org با ما مکاتبه کنید .

  • سایت های مرتبط
    • برای مشاهده دیگر وب سایت های سازمان می توانید از پرتال سازمان (فارسی نتورک) استفاده نمایید